By 22 oktober 2022

Stipendiaten Christina Olsson fick idag i samband med GUFs 40 års jubileum mottaga vårt stipendium på 10 000 kr.

Stipendiaten utvecklar en idé /system som kommer att påverka kostnader, miljö och säkerhet på ett mycket positivt sätt vid byggnation av hyresfastigheter.