Styrelse

Lena Nyström

Lena Nyström ordförande

Har en Biomedicinsk utbildning, arbetat med Medicinsk forskning, Klinisk farmakologi och Kliniska prövningar vid Göteborgs universitet. Har varit delaktig i uppbyggnaden och igångsättning av enheten för Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship vid Göteborgs Universitet. Är själv uppfinnare samt mentor och coach åt ett flertal uppfinnare. Är utbildad processledare för MentorRing som är en metod framtagen av Svenska Uppfinnareföreningen för att främja innovationsarbete. Erhöll Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfonds Mentorstipendium år 2006. Har under årens lopp haft ett flertal uppdrag inom Svenska Uppfinnareföreningen.

Mitt engagemang mynnar ut i att jag vill förbättra villkoren för uppfinnare i Sverige samt att skapa förutsättningar för att fler ska få ut sina produkter/ tjänster på marknaden.

DSCF0129

Eva-Lisa Andersson
vice ordförande

Eva-Lisa provides professional project management of technically complex projects, business analysis and implementation of business processes to improve quality and efficiency. She can help support outsourcing and the development of the relationships with subcontractor and support innovative product development processes in large and small organizations.

Bengt Forshult

Bengt Forshult kassör

Jag är civilingenjör från Chalmers med inriktning mot organisk kemi och polymerteknologi med examen 1973. Patentingenjörsutbildning och juridik på Stockholms universitet med examen 1994. Jag har större delen av mitt arbetsliv varit anställd på Mölnlycke och SCA Hygiene Products. Inom företaget har det varit en strategi att kompetensutveckla sin personal genom att ge personer erfarenheter från olika delar av företaget. Jag har därför arbetat med en hel del olika saker såsom produktutveckling, marknad, logistik och produktion, innan jag  sadlade om för att utbilda mig till patentingenjör för ca 30 år sedan. Jag har ansvarat för SCA:s globala patentverksamhet under ett antal år. Sedan 2014 har jag dragit mig tillbaka som pensionär, men för att inte helt släppa immaterialrätten har jag ett litet konsultbolag inom patent med namnet Florapatent. Ambitionen är främst att arbeta med rådgivning och med uppfinningar som kommer från mindre och medelstora företag.

Fredrik Stigebrandt

Fredrik Stigebrandt
vice kassör

Fredrik Stigebrandt har ett förflutet inom energibranschen, där han arbetade närmare femton år på den mörka sidan (Oljebranschen) och har därefter vänt över till den ljusa sidan (Solenergi och Batteriteknik) där han verkat de senaste 10 åren.Bred erfarenhet av produktutveckling och produktion i mindre skalor samt kommersialisering.

Daniel Magnusson Sekreterare

Volontär hos GUF i flera perioder under drygt 25 års tid.
Har arbetat som volontär på kansliet, som rådgivare, prototyptillverkare samt idéspruta. Har yrkesbakgrund från huvudsakligen verkstadsmekanik, elinstallation samt elkonstruktion.

DSCF0201

Yahya CAN
Ordinarie ledamot

Jag född år 1966. Scoutrörelsen (där jag började som vargunge och växte upp till scoutledare), den allra första boken som jag läste, The Coral Island (Korallön), av Robert Michael Ballantyne och min ungdoms bästa bok, Jonathan Livingston Seagull (Måsen), av Richard Bach, har tillsammans påverkat mina tankegångar och livsstil. För att få användning av min kreativitet, innovations förmåga och idérikedom blev jag medlem i Svenska Uppfinnareförening år 1991 och i Göteborgs Uppfinnareförening år 1994.

Jag älskar staden Göteborg så mycket att jag är en auktoriserad Göteborgs Guide. Där igenom kan jag berika nordens unika, kompakta, den levande och livgivande staden Göteborg. Sist men inte minst, jag är jättestolt över att vara en Volvoit.

Telefon: 0739 – 80 98 61
E-post: blogg@yahyacan.se
Blogg: http://blogg.yahyacan.se

DSCF0102

Ronny Särka
Ordinarie ledamot

Ronny har lång erfarenhet som konstruktör på Westerfors&Medbo Ingenjörsbyrå AB. Stor erfarenhet av rör och mekanisk konstruktion. Vill du som medlem i GUF få en konstruktion och CAD-scen utförd så kan du göra det tillsammans med Ronny Särka. 

Carina GUF

Carina Ridenius Ordinarie Ledamot

Född 1965. Utbildad informationsvetare och arbetar med presentationsteknik, informationshantering och kommunikation i det egna företaget PIK Presentationsteknik AB. 
 
På fritiden är det musik som gäller. Det är både körsång och dans, och då främst lindyhop. Däremellan är det skönt att sjunka ner i en fåtölj med en god bok. 
GUF Malin

Malin Alexandersson Suppleant

Mitt stora intresse är hälsa och friskvård, just att förebygga ohälsa.

Intresse för uppfinnande och innovation.

Håller själv på med att utveckla en uppfinning inom Health Tech.

Deltar nu (mars, 2023)i Innovatums Förinkubator.

Arbetat som säljare och har erfarenhet ifrån ideella föreningar inom Funktionsrätt och sport.

Kom i kontakt med GUF, som jag tycker är en fantastisk förening med stor kompetens och ett brett nätverk.

GUF 40 år grön 2500x1707px

Andreas Clark Suppleant

Medlem i GUF sedan 2011. Civilingenjör i kemiteknik. Hobbyföretagare. Har praktiserat som patentgranskare på PRV en sommar. Lämnade 2007/2008 in (nu utlöpta – allmängods) patentansökningar efter laboratorieexperiment inom azeotrop destillering (möjliga tillämpningar: kemikalierening, kylkretsar/tryckkänsliga azeotropa köldmedier). Älskar att vända och vrida på nya idéer. 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019078780&tab=PCTBIBLIO&maxRec=1000 

Kent Vartiainen Adjungerad

Kent (1965) har ett 30 årigt förflutet inom hygienbranschen som bl.a. Laboratorieingenjör, Materialutvecklare, Associate Scientist samt Global Technical Innovation Manager  på ett globalt ledande företag som tillverkar och säljer blöjor, bindor, servetter, toalettpapper mm. 

Just nu äger och driver han NGP of Sweden AB, en startup med mål att tillverka och sälja tvättbara absorberande underkläder.
Kent är uppfinnare/meduppfinnare till cirka 25 stycken patent.
Han hjälper gärna medlemmar att ide generera- vidareutveckla idéer!

Telefon: 070-56591303
Mail: ngp.kent@gmail.com

GUF 40 år grön 2500x1707px

Sofie Berg Adjungerad

Sophie är utbildad Europaekonom med inriktning Strategisk marknadsföring och hållbar affärsutveckling och hon har tidigare arbetat med sälj och marknadsföring, lokalt och internationellt. Hon är idag mediaägare och utvecklar kommersiella och sociala koncept online. Sophie brinner för hälsa och livsstil och har under några år varit aktiv i social media och skrivit bloggar. Sophie hjälper idag GUF med deras Instagram och Facebook konto.

DSCF0169-scaled (1)

Torstein Hansen
Revisor

Jag jobbar bl.a. som busschaufför.

Jag är född 1963 och bor i Ytterby, Kungälv.

Håller på med idéer inom framför allt byggtekniska lösningar.

På hobbynivå är det bl.a. foto och video som gäller.

Lennart Blom GUF

Lennart Blom
Revisorssuppleant

Min yrkeserfarenhet kommer huvudsakligen från konsult- och entreprenadföretag inom bygg- och anläggning. Arbetsuppgifterna har varierat stort. Första tiden jobbade jag som entreprenadingenjör på markanläggningar men sedan blev jag engagerad i konstruktionsberäkningar och projektering. Mitt specialområde blev geoteknik och grundläggning.

Den mesta tiden har jag jobbat i Göteborgområdet men uppdragen har också berört projekt över hela Sverige.

Tillsammans med en kollega tog vi fram ett patent som sänkte kostnaderna för en viss typ av broar. Förtjänsten för ett objekt blev cirka en miljon kronor. Endast ett pilotprojekt blev utfört. Erfarenheten av, och inblicken i, patentprocessen var intressant.

Lidija Giesler

Lidija Giesler
Valberedning

Guf -medlem sedan några år tillbaka, och har deltagit i flertal kurser som föreningen har erbjudit, det har varit mycket lärorikt och inspirerande.
Min erfarenhet är främst inom industrin/processoperatör och vården/undersköterska, arbetar nu inom sterilteknik.

ROBERT PERNEBORN

Robert Perneborn
VALBEREDNING (SAMMANKALLANDE)

Hjälper medlemmar med nyhetsgranskning och 3d-konstruktion. Nyhetsgranskningen behövs för att kunna få eget ip-skydd, eller veta att man inte gör intrång i någon annans skydd. Han är civilingenjör i maskinteknik, och har jobbat ca 40 år med teknikutveckling. Är numer pensionär, men ”låtsasjobbar” fortfarande i egen firma. Gillar att kläcka idéer, ofta med lite annorlunda lösningar. Ingår i valberedningen.

 

Top