By 23 september 2022

Genom att mäta 32 indikatorer, bl.a. livslångt lärande och antalet anställda i innovativa företag, och jämföra länder kan EU-kommissionen och medlemsländerna få insikt i de relativa styrkorna och svagheterna i innovationssystemen. Detta kan i sin tur ligga till grund för nya åtgärder och satsningar för att ytterligare stärka innovation i EU. För ett litet högteknologiskt exportland som Sverige är innovationer avgörande för vår konkurrenskraft och för klimatomställningen.

Sveriges ordförandeskap i EU börjar den 1 januari 2023 och två av de fem prioriteringarna involverar innovation, nämligen att snabba på klimatomställningen samt att stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb. Att Sverige åter igen topprankas i European Innovation Scoreboard befäster Sverige som ledande innovationsland och ökar Sveriges möjlighet att inspirera andra länder.

Här finns kommissionens webbsida om European Innovation Scoreboard: