By 18 april 2021
Smedjanpodden: ”Om inte den enskilda aktören på en marknad vet vad som är rätt, hur ska en politiker kunna veta det? Risken är överhängande att man satsar på fel saker”, säger Christian Sandström i veckans avsnitt.