By 6 mars 2023

Göteborgs uppfinnareförening årsmöte var på YESBOX den 22/2.  En delvis ny styrelse för 2023 valdes.