28FebHela dagenInställdWorkshop om copyrightLär dig mer om hur du ansöker om patentInställt på grund av sjukdom

Detaljer

Föreläsning, diskussion & övningar gällande copyright

Riktlinjer för detta event

Temperaturen kontrolleras innan du går in

Tid

Hela dagen (Måndag)

Top