By 5 september 2021
Mikrofonden (Coompanion) är en av Sveriges största sociala investerar. Fokus på stiftelser, föreningar, kooperativ, sociala företag. Dvs civilsamhällets organisationer. Främst garantier mot banklån, kontokrediter, leasing, hyra mm. Under hösten fortsätter Coompanion med webinarier kring finansiering, hjälper till med olika lösningar till finansiering, utöver garantier, bla stödjer upplägg av crowdfunding och andra innovativa vägar till resursanskaffning. Kontakt; jan.svensson@coompanion.se Läs mer här.