Titel

23 september 2022

0 Comments

GUFs medlem Gunnar Kristiansen får finansiering av Drakarna i Draknästet

Torsdagen den 22 september 2022 kunde vi följa Gunnars presentation i Draknästet. Gunnar utvecklar hjälpmedel som kan vara till nytta i vardagen. Nu fick han med sig ett par Drakar som investerar utan att ta andel i hans bolag. Detta var helt unikt, aldrig hänt tidigare. Programmet går att...


...

23 september 2022

0 Comments

Sverige fortsätter vara det ledande innovationslandet i EU

Genom att mäta 32 indikatorer, bl.a. livslångt lärande och antalet anställda i innovativa företag, och jämföra länder kan EU-kommissionen och medlemsländerna få insikt i de relativa styrkorna och svagheterna i innovationssystemen. Detta kan i sin tur ligga till grund för nya åtgärder och satsningar för att ytterligare stärka innovation...


...

11 april 2022

0 Comments

Swedish economic forum report 2021

I detta inlägg vill vi dela med oss av en vetenskaplig rapport som berör uppfinnare och innovatörer. Vi uppmanar er att läsa sidan 90-108 som är särskilt relevant. Länk till rapporten finner ni här: https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/11/SEF2021_Rapport_Web.pdf


...

17 mars 2022

0 Comments

World Intellectual Property Day

World Intellectual Property Day – April 26, 2022 IP and Youth: Innovating for a Better Future Läs mer här: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


...

11 januari 2022

0 Comments

Jan-Erik Nowacki hörs i programmet Tengby

Uppfinnaren och ordföranden i Svenska uppfinnareföreningen Jan-Erik Nowacki hörs i programmet Tengby – ”Ring P1”,  efter 15:58 minuten. https://sverigesradio.se/avsnitt/sprakkunskaper-uppfinningar-dricksvatten


...

3 oktober 2021

0 Comments

Ulrika Nordenstams berättarapp och arena Time to Tell..

I Ulrika Nordenstams berättarapp och arena Time to Tell har hon skapat en mikropodd “Otypiska yrken, typ” där 20 kvinnor berättar om sina lite ovanligare yrkesval. Detta är något vi snart ska göra inom GUF, skapa vår en mikropodd där ni uppfinnare själva berättar och presenterar er. Vill du...


...

30 september 2021

0 Comments

Göteborgs Uppfinnareförening är medlem i Landsbygdsnätverket.

Tillsammans är vi över 100 nätverksmedlemmar som på olika sätt samverkar och lär oss av varandra bla ska nätverket Främja innovationer.


...

5 september 2021

0 Comments

EUs bok om Sociala investeringar

Mikrofonden (Coompanion) är en av Sveriges största sociala investerar. Fokus på stiftelser, föreningar, kooperativ, sociala företag. Dvs civilsamhällets organisationer. Främst garantier mot banklån, kontokrediter, leasing, hyra mm. Under hösten fortsätter Coompanion med webinarier kring finansiering, hjälper till med olika lösningar till finansiering, utöver garantier, bla stödjer upplägg av crowdfunding...


...

29 april 2021

0 Comments

Remissyttrande SOU 2020 59 Lena Nyström och Jan-Erik Nowacki 21-04-28

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor. Läs mer här.


...

19 april 2021

0 Comments

Göteborgs Posten intervjuar

Göteborgs Posten intervjuar Lena Nyström, Axel Clase och Berit Bodin. *Tio uppfinningar från Göteborgsföreningens medlemmar *Axel, 16, är en av Sveriges yngsta uppfinnare


...

Top
X