Titel

11 april 2022

0 Comments

Swedish economic forum report 2021

I detta inlägg vill vi dela med oss av en vetenskaplig rapport som berör uppfinnare och innovatörer. Vi uppmanar er att läsa sidan 90-108 som är särskilt relevant. Länk till rapporten finner ni här: https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/11/SEF2021_Rapport_Web.pdf


...

17 mars 2022

0 Comments

World Intellectual Property Day

World Intellectual Property Day – April 26, 2022 IP and Youth: Innovating for a Better Future Läs mer här: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


...

11 januari 2022

0 Comments

Jan-Erik Nowacki hörs i programmet Tengby

Uppfinnaren och ordföranden i Svenska uppfinnareföreningen Jan-Erik Nowacki hörs i programmet Tengby – ”Ring P1”,  efter 15:58 minuten. https://sverigesradio.se/avsnitt/sprakkunskaper-uppfinningar-dricksvatten


...

3 oktober 2021

0 Comments

Ulrika Nordenstams berättarapp och arena Time to Tell..

I Ulrika Nordenstams berättarapp och arena Time to Tell har hon skapat en mikropodd “Otypiska yrken, typ” där 20 kvinnor berättar om sina lite ovanligare yrkesval. Detta är något vi snart ska göra inom GUF, skapa vår en mikropodd där ni uppfinnare själva berättar och presenterar er. Vill du...


...

30 september 2021

0 Comments

Göteborgs Uppfinnareförening är medlem i Landsbygdsnätverket.

Tillsammans är vi över 100 nätverksmedlemmar som på olika sätt samverkar och lär oss av varandra bla ska nätverket Främja innovationer.


...

5 september 2021

0 Comments

EUs bok om Sociala investeringar

Mikrofonden (Coompanion) är en av Sveriges största sociala investerar. Fokus på stiftelser, föreningar, kooperativ, sociala företag. Dvs civilsamhällets organisationer. Främst garantier mot banklån, kontokrediter, leasing, hyra mm. Under hösten fortsätter Coompanion med webinarier kring finansiering, hjälper till med olika lösningar till finansiering, utöver garantier, bla stödjer upplägg av crowdfunding...


...

29 april 2021

0 Comments

Remissyttrande SOU 2020 59 Lena Nyström och Jan-Erik Nowacki 21-04-28

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor. Läs mer här.


...

19 april 2021

0 Comments

Göteborgs Posten intervjuar

Göteborgs Posten intervjuar Lena Nyström, Axel Clase och Berit Bodin. *Tio uppfinningar från Göteborgsföreningens medlemmar *Axel, 16, är en av Sveriges yngsta uppfinnare


...

18 april 2021

0 Comments

Staten kan inte planera fram innovation

154: Staten kan inte planera fram innovation Smedjanpodden: ”Om inte den enskilda aktören på en marknad vet vad som är rätt, hur ska en politiker kunna veta det? Risken är överhängande att man satsar på fel saker”, säger Christian Sandström i veckans avsnitt.


...

25 mars 2021

0 Comments

Debatt – Ny Teknik 2021-03-17

”Låt forskare få ägna sig åt att forska – och entreprenörer starta företag” Läs mer här.


...

Top
X